cesty

Stále mne lákají Čechy, hodně navštěvuji a podporuji Chráněné krajinné oblasti (CHKO) a národní parky.
Moje nejdelší cesty vedou do Afriky, kam se podle přísloví „kdo se jednou napil z africké řeky…“opakovaně vracím.
DSC_2007