Myslivost

myslivost
Nejsem organizovaný v žádné myslivecké organizaci. Moje lovy už jsou dávno více s fotoaparátem a kamerou.
S přáteli z myslivosti se rád stýkám i nadále:
Beseda s myslivci