50.léta

Narodil jsme se v květnu 1949, 4 měsíce před zatčením mého otce. V době narození byl odsouzen v politickém procesu ke 30 rokům vězení.Vyrůstal jsem až do propuštění otce v roce 1969 ve společné domácnosti s rodiči mé matky. Babička byla dlouhodobě nemocná a navíc se musela starat o dědu, který byl od 30.let těžký invalida s Bechtěrevovou nemocí. Domácnost finančně zajišťovala maminka, která pracovala jako úřednice v Lesprojektu Plzeň.Otcovi rodiče bydleli v Srbech u Nepomuka, měli malé hospodářství a děda pracoval jako cestář.I přes velice skromné a někdy tíživé poměry byla celá rodina z dnešního pohledu pravicově orientovaná. Ještě před mým narozením byla v roce 1948 matka ve věku 21 let zatčena při manifestaci u pomníku americké armády a ve vazbě strávila dva týdny.V červnu 1953 se aktivně zúčastnila nepokojů při měnové reformě. V pozdějších letech byla vyhazována z práce nebo přeřazována na podřadnější místa.